You are here

Devītais

  Autoru pēcvārds: Devītais, Daba, Laiks un Mēs

  Pēcvārda vietā

   Pirms četrdesmit pieciem gadiem Imants Ziedonis sarakstīja dzejoli “Un pret savas tautas dziesmu var tikai savējie”. Jā, savējie. Tie, kurus māmuliņa auklējusi, uz rokām nesot dubļiem cauri. Tie, kuri mīļi, pūkaini, pekainām kājiņām aiz muguras slēpj motorzāģi, lai nobendētu bārenītes ābeli. Tie paši, kuri runā skaļus un skaistus vārdus, tikai darbi rāda ko citu. Tie, kuri naudas, varas, ērtību vai naktsmiera dēļ atsakās no Savējiem, nododot – draugu, brāli, ģimeni, sievu, vīru, mīlestību, valodu, Tēvzemi...

  Lasītāji par romānu DEVĪTAIS

  Lasītāju viedokļi (īsināts)

  Dace Judina, Arturs Nīmanis - DEVĪTAIS (2019, LM)

  Devītais. Laika un Patiesības sargs

  Uguns var aprīt vēstures liecības,
  taču tā nespēj sadedzināt
  Atmiņas un Laiku.

  Romāns “Devītais” aizsāk jaunu sēriju Laika stāsti
  par Laiku, Varu, Cilvēkiem un Likteņiem.
  “Visam ir savi kāpēc. Nekas nav plakans, viennozīmīgs vai viendabīgs.
  Ja nebūtu jautājumu, nebūtu atbilžu. Ja nebūtu atbilžu, nebūtu stāstu."


  Subscribe to RSS - Devītais