You are here

Dace Judina, Arturs Nīmanis - DEVĪTAIS (2019, LM)

  Devitais_vax

  Devītais. Laika un Patiesības sargs
  Cikla Laika stāsti 1. grāmata
  Laiks, Vara, Cilvēki un Likteņi.

  Uguns var aprīt vēstures liecības,
  taču tā nespēj sadedzināt
  Atmiņas un Laiku.

  “Visam ir savi kāpēc. Nekas nav plakans, viennozīmīgs vai viendabīgs. Ja nebūtu jautājumu, nebūtu atbilžu. Ja nebūtu atbilžu, nebūtu stāstu."

  "Saules gaisma, pazemes tumsa... Pretmeti – baltais un melnais, labais un sliktais, mums tā, citiem šitā. Bet ir pelēkais. Daudz pelēkā nianšu, toņu, pustoņu. Balti pelēks, tīrs kā tikko austa linu drāna. Silti pūkaini brūnpelēks kā mātes mīļo roku sildīts vilnas lakats. Auksti tēraudpelēks kā nāvi nesoša ieroča vienaldzīgais stobrs. Baltais, melnais, pelēkais – pieturas punkti. Notikumi. Domas. Miljoniem laika nogriežņu un likteņu nospiedumu Mūžības taisnē... Divi cilvēki satiekas un izveido ģimeni. Ģimenes – dzimtu. Dzimtas – valsti. Arī tie ir stāsti. Tāpēc šī grāmata. Šī jaunā sērija – Laika stāsti. Par brīvību un to, kas mūsos, – Kodolu: sirdi, valodu, saknēm. Par mīlestību, sāpēm, prieku, laimi, cerību un sapņiem. Jo tie visi esam mēs – katrs savā laika nogrieznī. Katram sava dzīve, savas atmiņas, savi pārdzīvojumi un pārdomas. Savi laika stāsti. Sava taisnība. Bet patiesība ir viena, un tā izdzīvos cauri visiem laikiem.”

  Grāmatas atvēršana līdz ar Daces Judinas un Artura Nīmaņa radošo autorvakaru notika 2019. gada 4. jūlijā 18.00 Jelgavas Pilsētas bibliotēkas Lielajā zālē (Jelgavā, Akadēmijas ielā 26).

  DEVĪTAIS

   Saulainā maija dienā Silciema pagastmājā ierodas jaunā ārste Zīle. Meklējot ziņas par Silakalnu mājām, viņa kļūst par dzīvības glābēju sirmajam Ansim Silakalnam – cilvēkam, ar kuru viņas dzimtu vieno noslēpumainas saites.
      Pirms vairāk nekā septiņdesmit gadiem silciemieši bijuši liecinieki ciniskai nodevībai un divām asinis stindzinošām traģēdijām, kas atstājušas neizdzēšamas pēdas daudzu ģimeņu likteņos, liekot piesaukt dzimtas lāstu, likteņa sodu, vai pat mirušo atriebību...
      Vai šodienas varā ir izlīdzināt pagātni, lai mainītu nākotni?
      Kopš aizlaikiem zīmīgos un liktenīgos brīžos Silakalnu ozolu svētbirzī sanāk divpadsmit Laika Sargi. Katram savs mūžīgais uzdevums, taču tikai vienam dota vara – zināt patiesību...

  PAR AUTORIEM
  Dace Judina - žurnāliste, publiciste, redaktore, režisore.
  Arturs Nīmanis - komponists, dizaineris dzejdaris, blogeris.

   Abiem autoriem jau ir kopīgs darbs – dzeju un eseju krājums “Divi. Pusnakts sarunas”. Radošais tandēms regulāri dodas pie lasītājiem ar dažādām literāri muzikālām programmām.
      Lasītāji iemīļojuši Daces Judinas grāmatu tēlus sērijās Izmeklē Anna Elizabete un tetraloģiju Latvijas simtgades romāni.
      Ciklā Laika stāsti sagatavošanā otrais romāns – “Mēmais”.

  Atslēgas vārdi: 
  Kategorija: 
  Laika Stāsti


  Jaunumu izziņošana

  Izvēlieties jaunumu kanālu(s), kuriem vēlaties pierakstīties, vai atteikties.