You are here

Lasītāji par grāmatu

  Šīs grāmatas ceļs pie lasītājiem sakrita ar ļaunvīrusa līksmes laiku, tālab atvēršanas pasākumu nācās rīkot attālināti. Taču tas nespēja nobiedēt ne mūs, ne lasītājus. Tapa divas akcijas - "Mana tautasdziesma par ūdeņiem" (sk. atvēršanas raidījumu!) un Kopdziesma "Pie Dieviņa gari galdi". 

  Kā tas notika, skatāms te:

  Arturs par akciju Kopdziesma - https://youtu.be/27x-rZQEqDM

  "Pie Dieviņa gari galdi" (tikai mēs) - https://youtu.be/OPUThy_Wd5Q

  "Pie Dieviņa gari galdi" (visi) - https://youtu.be/HlgZXRolCdA

  Un milzīgs Paldies mūsu deviņiem fokusa grupas lasītājiem!!!  Jaunumu izziņošana

  Izvēlieties jaunumu kanālu(s), kuriem vēlaties pierakstīties, vai atteikties.